top of page

ISO 14067 Ürün Karbon Ayakizi

ISO 14067 Ürün Karbon Ayak izi Standardı, ürünün kendisinden, üretilme, taşıma, imha süreçlerinden kaynaklı  doğrudan ve dolaylı atmosfere   verilen Sera Gazı Emisyon miktarı  ile azaltım miktarının hesaplanması için güvenilirlik kazandıracak ürün karbon ayak izi için yeni standarttır. ISO 14067 Standardı ürünlerin yaşam döngüsü boyunca Karbon Ayak izi hesaplamaları için kurallar ve gereksinimler belirler.

Ön Kayıt
Endüstriyel duman
  • Ürünlerin Karbon Ayak İzi Neden Hesaplanır?

  • ISO 14067, Standardı sistematiğinin ve maddelerinin ele alınması,

  • Sistem Sınırlarının belirlenmesi; Durdurma ve Hariç Tutma kriterleri

  • Veri kalitesi; Zaman sırını /Kullanım Ömrü belirleme

  • Envanter analizi; Veri Toplama ve Geçerli Kılma

  • Tahsisatlar; Performans İzleme

  • Sera Gazı Salım ve Uzaklaştırmalarının izlenmesi

  • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) Etki Değerlendirmesi ve Yorumlanması

  • Rapor hazırlanması; Kritik gözden geçirmeler; Kısıtlar; Karşılaştırmalar

bottom of page